Diverse ELISA-kit

 

Cyklisk Adenosinmonofosfat

Cyklisk adenosinmonofosfat (cAMP) är en av de viktigaste sekundära budbärarna involverade i signalöverföring, genreglering, biosyntesen av steroidhormoner och intracellulär signalering. Dess styrande roll omfattar nervsystemet, celltillväxt och differentiering, immunomekanismer samt generell metabolism. Bestämning av cAMP kan bidra till ökad förståelse för verkningsmekanism för en rad olika hormoner och biologiskt aktiva substanser.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av cyklisk adenosinmonofosfat i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med 10 mM PBS-buffert, pH 7,5. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
403110 Cyklisk adenosinmonofosfat (cAMP) ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.