Diverse ELISA-kit

 

NF-κB

Medlemmar i familjen Rel/NF-κB transkriptionsfaktorer bildar en av de första linjerna i försvaret mot infektionssjukdomar och cellulär stress. Dessa proteiner initierar ett i hög grad koordinerat svar från flera celltyper som effektivt motverkar hotet mot organismens hälsa. Aktivering av NF-κB har rapporterats som respons på flera olika stimuli som cytokiner, tillväxtfaktorer fysiologisk, fysisk och oxidativ stress samt vissa läkemedel och kemiska substanser. Vanligen är målet för dessa stimuli proteinet IκB till vilket de båda undergrupperna av NF-κB, p50 och p65, är bundna för att bilda inaktivt NF-κB/IκB-komplex. Fosforylering och ubikinering av IκB frisätter NF-κB som därefter kan translokera till nukleos i aktiverad form.

Kitet är avsett för analys av NF-κB i prover från människa, mus och råtta med en ELISA-metod.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430610 NF-κB ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.