Ecosanoider

 

6-keto-Prostaglandin F1a

6-keto-Prostaglandin F1a (6-keto-PGF1a) är en hydrolyserad stabil form av instabilt PGI2, prostacyklin. Det produceras framförallt i endotelceller, men även i andra celltyper som makrofager. Prostacyklin förhindrar agglutination av blodplättar och inducerar utvidgning av blodkärlen. Kvantifiering av prostacyklin kan göras genom bestämning av 6-keto- PGF1a.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av 6-keto-Prostaglandin F1
a i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
404310 6-keto-Prostaglandin F1a ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.