Diverse ELISA-kit

 

Azidothymidin

Azidothymidin (AZT) är en thymidinanalog som visat sig effektiv i att inhibera replikation av retrovirus. Det används i behandling av Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Kvantifiering av AZT i plasma är ett verktyg för att välja passande koncentration vid AIDS-terapi.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Azidothymidin i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
400110 Azidothymidin ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.