ELISA-reagens

 

EIA buffert

Bufferten levereras som brukslösning för uppspädning av enzymkonjugat, prov och standard.
 

Best.nr. Benämning Storlek
301276 EIA buffert 500 ml
301277 EIA buffert 1 l


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.