Diverse ELISA-kit

 

15-epi-Lipoxin A4

15-epi-Lipoxin A4 (15-epi-LXA4) är en aspirintriggad eicosanid som antas vara involverad i positiva utfall vid aspirinbehandling av hjärt-, cancer- och HIV-patienter. Vid inflammation aktiveras neutrofiler. In vivo inhiberar 15-epi-LXA4 neutrofil aktivering och inflammationen dämpas. Bestämning av 15-epi-LXA4 bör vara viktig för studier av anti-inflammationsmedicinering.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av 15-epi-Lipoxin A4 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Det kan vara nödvändigt att koncentrera spädda prover genom extraktion. Plasma och de de flesta andra provtyper behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
407110 15-epi-Lipoxin A4 ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.