Steroider och Hormoner

 

Kortikosteron

Kortikosteron är en glukokortikosteroid som avsöndras av binjurebarken som svar på stress. Glukokortikosteroider är också väsentliga för en god metabolism av fetter, proteiner och kolhydrater. Både kortisol och kortikosteron produceras vid stress hos människa medan glukokortikosteron dominerar hos mus och råtta. Tillstånd som svält, snabb temperaturförändring eller förändringar i dagliga rutiner kan orsaka förhöjda nivåer hos möss och råttor i laboratorier. Kortikosteron har även använts som prediktor på stress hos olika vilda djur.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av kortikosteron i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert medan plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.

 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
402810 Kortikosteron ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.