Ecosanoider

 

Leukotrin C4/D4/E4

Leukotrin C4/D4/E4 (LTC4/D4/E4) är potenta mediatorer för allergi, bronkkonstriktion glattmuskelkontraktion, ökad vaskulär permeabilitet och epitelslemsekretion.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Leukotrin C4/D4/E4 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Antiserat i kitet känner igen LTC4, LTD4 och LTE4 varför resultatet erhålls som ett kombinerat kvantitativt värde. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Det kan vara nödvändigt att koncentrera spädda prover genom extraktion. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
406410 Leukotrin C4/D4/E4 ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.