Steroider och Hormoner

 

Kortisol

Kortisol är den mest potenta glukokortikosteroid som produceras i och avsöndras från binjurebarken. Frisättningen av kortisol styrs av ACTH som produceras i adenohypofysen. Kortisol har en rad fysiologiska och farmakologiska effekter, såsom kolhydratmetabolismen, njurfunktionen och anti-inflammatorisk effekt. Plasmakortisol är intressant vid diagnoser som Cushings syndrom, Addisons sjukdom, binjuretumörer och andra tillstånd med relation till binjurebarken.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av kortisol i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert medan plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
402710 Kortisol ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.