Isoprostaner

 

15-isoprostan i urin

Isoprostaner är en excellent molekylär biomarkör för oxidantstress. 15-isoprostan F2t är redan vida erkänd som en gyllene standard för oxidantstatus.

Kitet är avsett för snabb och precis kvantitativ bestämning av fritt 15-isoprostan F2t i urin. Med särskilt anpassade buffertar och spädningslösningar kan ELISA-analysen utföras direkt efter spädning utan föregående fastfasextraktion.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430110 15-isoprostan i urin ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.