Ecosanoider

 

11-dehydro-Tromboxan B2

11-dehydro-Tromboxan B2 (11-dehydro-TXB2) är en ett derivat av TXB2 och dess huvudsakliga metabolit i plasma och urin. Mätning av 11-dehydro-TXB2 i plasma görs med avsikt att få en uppfattning av tromboxanbildning i den humana cirkulationen.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Tromboxan B2 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
408010 11-dehydro-Tromboxan B2 ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.