Steroider och Hormoner

 

Progesteron

Progesteron är en C-21-steroid som utsöndras av gula kroppen och moderkakan. Det utgör en viktig intermediär i biosyntesen av steroida hormoner. Progesteron styr progestationella förändringarna i livmoderslemhinnan och de cykliska förändringarna i livmoderhalsen och vagina. Progesteron i plasma är intressant att mäta vid undersökning av luteinfunktion och övervakning av ägglossning.

Kiten är avsedda för kvantitativ analys av progesteron i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert medan plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.

Progesteron ultra används för prover inom området 0,1 – 2,0 ng/ml medan progesteronkitet täcker området 0,4 – 40,0 ng/ml.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
402310 Progesteron ELISA testkit 96 brunnar
402410 Progesteron ultra ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.