Steroider och Hormoner

 

Androstendion

Androstendion syntetiseras i binjuren. Det är främst en prekursor för testosteron hos kvinnor, som signifikant bidrar till nivån av androgen aktivitet. Hos män är detta bidrag noll. Kvantifiering av androstendion kan ge indikation på androgen aktivitet hos kvinnor.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av androstendion i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert medan plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
402010 Androstendion ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.