Substrat

 

Kemiluminiscense substrat

Detta är ett två-komponentsubstrat som är avsett för kemiluminiscens-baserade peroxidasapplikationer för mikrotiterplatta. Signalnivån är stabil med minimal förändring mätt inom en timme och utmärkt i förhållande till brus. Reagenset har lång hållbarhet, minst 18 månader vid förvaring i kylskåp (+4
°C). Fritt från DMF och DMSO.
 

Best.nr. Benämning Storlek
313177 Kemiluminiscent substrat 3 x 1 l


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.