Ecosanoider

 

Leukotrin B4

Leukotrin B4 (LTB4) är ett derivat av LTA4, som syntetiseras från arakidonsyra. LTB4 produceras i fagocytceller som leukocyter och makrofager. Det är den mest potenta kemotaktiska substans som någonsin beskrivits för leukocyter. Det stimulerar vaskulär permeabilitet och kan ha signifikant betydelse som mediator för inflammatoriska svar.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Leukotrin B4 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Det kan vara nödvändigt att koncentrera spädda prover genom extraktion. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.

 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
406110 Leukotrin B4  ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.