Cytokiner

 

Cytokiner, humana Sandwich ELISA-tester

Neogen ELISA-kit med sandwich-teknik mäter fri eller obunden komponent i supernatant från cellkulturer och biologiska vätskor. En immobiliserad monoklonal antikropp mot cytokin binder specifikt till respektive cytokin. En andra antikropp, polyklonal, för detektion binds därefter till redan bundet cytokin. Ett konjugat av anti-kanin antikropp och alkalisk fosfatas binder till den bundna polyklonala antikroppen. Ett substrat omvandlas av enzymet och bildar en färgad produkt vars intensitet är proportionell mot koncentrationen av cytokin i provet.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
422710 Fritt humant endostatin ELISA testkit 96 brunnar
420010 Fritt humant EGF ELISA testkit 96 brunnar
420110 Fritt humant GM-CSF ELISA testkit 96 brunnar
420210 Fritt humant IFNg ELISA testkit 96 brunnar
422310 Fritt humant IP-10 ELISA testkit 96 brunnar
422110 Fritt humant IL-1a ELISA testkit 96 brunnar
420410 Fritt humant IL-2 ELISA testkit 96 brunnar
420510 Fritt humant IL-4 ELISA testkit 96 brunnar
420710 Fritt humant IL-5 ELISA testkit 96 brunnar
420810 Fritt humant IL-6 ELISA testkit 96 brunnar
422810 Fritt humant IL-8 ELISA testkit 96 brunnar
421010 Fritt humant IL-10 ELISA testkit 96 brunnar
422210 Fritt humant IL-12 ELISA testkit 96 brunnar
421210 Fritt humant IL-13 ELISA testkit 96 brunnar
421310

Fritt humant IL-15 ELISA testkit

96 brunnar
421410 Fritt humant MCP-1 ELISA testkit 96 brunnar
421510 Fritt humant MIP-1b ELISA testkit 96 brunnar
422410 Fritt humant PSA ELISA testkit 96 brunnar
421710 Fritt humant SCF ELISA testkit 96 brunnar
421810 Fritt humant TNF-a ELISA testkit 96 brunnar
422010 Fritt humant VEGF ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.