Ecosanoider

 

Tromboxan B2

Tromboxan B2 (TXB2) är en stabil hydrolyserad form av TXA2, som är ett derivat av PGH2. PGH2 är en huvudprodukt som följer agglutination av blodplättar inducerad av ett antal faktorer såsom trombin och kollagen. Det produceras inte enbart i blodplättar utan även i andra celltyper såsom fibroblaster och makrofager. Kvantifiering av tromboxanbildning kan göras genom bestämning av TXB2-nivån.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Tromboxan B2 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
405110 Tromboxan B2 ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.