Ecosanoider

 

Prostaglandin E2

Prostaglandin E2 (PGE2) finns i flera olika celltyper såsom epitelceller, fibroblaster och makrofager. Det inducerar vasoaktiviteter, modulerar immunfunktioner, styr sömncykler och visar många andra aktiviteter.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Prostaglandin E2 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Det kan vara nödvändigt att koncentrera spädda prover genom extraktion. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
406110 Prostaglandin E2 ELISA testkit 96 brunnar
406510 Prostaglandin E2 ELISA testkit monoklonal 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.