Diverse ELISA-kit

 

Histamin

Histamin är en heterocyklisk primär amin derivatiserad genom dekarboxylering av aminosyran histidin. Det är en mediator för inflammation som är nära kopplad till initialfasen i akut allergisk reaktion (anafylaktisk chock). Histamin förekommer i de flesta celltyper men lagras framförallt i metakroma granula på basofiler och mastceller (leukocyter).

Kitet är avsett för kvantitativ analys av histamin i olika form av vätskor med en kompetitiv ELISA-metod. Mängden histamin i olika prover kan variera. En analys för att bestämma aktuellt mätområde rekommenderas för att fastslå optimal spädningsfaktor. Cellodligsmedia, vävnadsextrakt celler och cellfria extrakt är typexempel på prover som kan användas. pH i prover som skall analyseras skall ligga inom området 6 – 8. Vid behov justeras pH med 0,1 M NaOH eller HCl.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
409010 Histamin ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.