Kolorimetriska kit i 96-håls format

 

Antioxidanter totalt

Det har visats att oxidativ stress är involverad i ateroskleros, kronisk inflammatorisk sjukdom och cancer. Oxidativ stress är ett tillstånd som uppträder när det råder obalans mellan oxidativa stimuli och fysiologiska antioxidanter. Denna obalans leder till skador på cellerna. Kroppen svarar fysiologiskt med olika antioxidantsystem som innefattar enzymer och molekyler av varierande storlek. Dessa antioxidanter förekommer som vatten- eller lipidlösliga molekyler i vävnad och celler.

Med kännedom om mångfalden av antioxidanternas mekanismer, deras centrala betydelse för att förebygga oxidativ stress och hur inverkan från livsstil och näringstillskott påverkar individens antioxidativa kapacitet är det viktigt att kunna mäta total antioxidantkapacitet i biologiska prover.

Antioxidanter närvarande i prov och standard reducerar Cu++ till CU+. Den reducerade formen av koppar bildar selektivt ett komplex med kromogenen i reagenset. Komplexet är stabilt och kan mätas fotometriskt vid 490 nm. Provet jämförs med en referenskurva med urinsyra. Resultaten uttrycks i mM ekvivalent till urinsyra eller
mM kopparreducerande ekvivalent.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430710 Antioxidanter totalt (vattenbaserade prover) 96 brunnar
430810 Antioxidanter totalt (icke vattenbaserade prover) 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.