Steroider och Hormoner

 

Testosteron

Testosteron syntetiseras i testiklarna, äggstockarna och binjurebarken. Det styr utveckling och upprätthåller manliga sekundära könsegenskaper. Det har också en påverkan på viktiga proteinanaboler och tillväxtbefrämjande effekter. Plasmanivåer är intressant att mäta vid hypogonadism och terapi med hormonersättning hos män. Det är även intressant som markör för hyperandrogenism hos kvinnor.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av testosteron i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert medan plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.

 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
402510 Testosteron ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.