Substrat

 

BCIP/NBT (blå) membransubstrat

Produkten är ett enkomponentssubstrat avsett för fosfatasbaserade membranapplikationer. Vid närvaro av fosfatas produceras en olöslig produkt med permanent mörkblå färg. Reagenset har lång hållbarhet, minst 36 månader vid +2 till +25
°C.
 

Best.nr. Benämning Storlek
314175 BCIP/NBT membran-substrat (blå) 200 ml
314176 BCIP/NBT membran-substrat (blå) 500 ml
314177 BCIP/NBT membran-substrat (blå) 1 l


BCIP/NBT (purpur) membransubstrat
 

Best.nr. Benämning Storlek
315175 BCIP/NBT membran-substrat (purpur) 200 ml
315176 BCIP/NBT membran-substrat (purpur) 500 ml
315177 BCIP/NBT membran-substrat (purpur) 1 l


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.