Diverse ELISA-kit

 

Lipoxin A4

Lipoxin A4 (LXA4) är en biologiskt aktiv komponent som samverkar med lipoxygenas. LXA4 styr leukocytflöde, inhiberar neutrofiler och stimulerar monocyter. Det har också en inhiberande verkan cytotoxiner från naturliga mördarceller. Senare rön indikerar att LXA4 inhiberar leukocytberoende inflammation. Bestämning av LXA4 kan öka förståelsen för dess betydelse i basala cellreaktioner och patofysiologi vid inflammation och andra sjukdomar.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Lipoxin A4 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. I typfallet bör en extraktion av provet göras inför vidare analys.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
407010 Lipoxin A4 ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.