Ecosanoider

 

11-b-Prostaglandin F2a

11-
b-Prostaglandin F2a (11-b-PGF2a) är ett derivat av PGD2. Det är en potent bronkkonstriktor. Det orsakar också högt blodtryck hos djur. Kraftigt förhöjda plasmanivåer ses hos patienter med systematisk mastocytos med överproduktion av PGD2.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av 11-
b-Prostaglandin F2a i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
404410 11-b-Prostaglandin F2a ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.