Isoprostaner

 

Isoprostan

Beläggen ökar för att isoprostaner, en ny klass av prostaglandinliknande substanser, producerade genom oxidation av lipoproteiner, har en orsakande betydelse för aterogenes. Normalt ligger för människa nivån av 8-epi-prostaglandin F2
a inom 5 – 50 pg/ml i plasma och 500 – 3000 pg/g kreatinin i urin. I djurmodeller för lipidperoxidation stiger koncentrationen av F2-isoprostaner dramatiskt. Bestämning av isoprostankoncentration har sannolikt en signifikant diagnostisk potential för bedömning av oxidativ stress, och flera rubbningar såsom ateroskleros, reumatoid artrit och carcinogenes.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av fritt 15-isoprostan F2t i urin, serum och vävnadsprover efter fastfasextraktion.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430010 Isoprostan ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.