Substrat

 

TMB membransubstrat

Substratet är avsett för peroxidasbaserade membranapplikationer. Vid närvaro av peroxidas produceras en olöslig produkt med permanent mörkblå färg. Reagenset har lång hållbarhet, minst 24 månader vid +2 till +25
°C. Fri från farliga lösningsmedel.
 

Best.nr. Benämning Storlek
311175 TMB membran-substrat 200 ml
311176 TMB membran-substrat 500 ml
311177 TMB membran-substrat 1 l


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.