Ecosanoider

 

Leukotrin C4

Leukotrin C4 (LTC4) är en potent mediator för allergi, bronkkonstriktion glattmuskelkontraktion, ökad vaskulär permeabilitet och epitelslemsekretion.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Leukotrin C4 i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Det kan vara nödvändigt att koncentrera spädda prover genom extraktion. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
406210 Leukotrin C4  ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.