Ecosanoider

 

Prostaglandin F2a

Prostaglandin F2
a (PGF2a) produceras i olika typer av vävnad. Det kontraherar glatt muskelvävnad. Det har ansetts vara ett luteolytiskt hormon.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av Prostaglandin F2
a i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
404710 Prostaglandin F2a ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.