Ecosanoider

 

13, 14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a

13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2
a (13,14-dihydro-15-keto-PGF2a) är den huvudsakliga metaboliten av PGF2a i vävnad. Det är ett derivat av PGF2a Till följd av den snabba metabolismen av PGF2a kan bestämning av cirkulerande 13,14-dihydro-15-keto-PGF2a utgöra ett bra mått på PGF2a-syntes i vävnad.

Kitet är avsett för kvantitativ analys av 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2
a i biologisk vätska med en kompetitiv ELISA-metod. Urin och cellkultursupernatant kan vanligen analyseras direkt efter spädning med utspädd extraktionsbuffert. Plasma och de flesta andra vätskor behöver extraheras.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
404610 13,14-dihydro-15-keto-Prostaglandin F2a ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.