Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Randox EVIDENCE® multianalyt Biochip Array

 

Världens första automatiska analysator baserad på biochipteknik. Den ursprungliga enheten, Randox Evidence är idealisk för laboratoriet med hög provgenomströmning. Systemet ger korta processtider och effektiv testning. Med kapacitet att bearbeta över 1200 tester på en timme, är det helautomatiserade systemet idealiskt för rutinmässig batchanalys föri kliniskt bruk och forskninändamål.

Tekniken erbjuder användarenen immunoassay testplattform för multiplex testning, som innebär avsevärda besparingar av kostnader och arbetskraft. Randox Evidence användaren kan ha fullt förtroende för kvalitet och tillförlitligheten i systemet.

Randox Evidence erbjuder en omfattande testmeny som består av såväl etablerade som nya markörer som paket med toppmoderna tester.

Randox EVIDENCE® automatisk analysator

   

 Helt automatiserad golvmodell
 Hög kapacitet, mer än 1200 tester per timme
 Samtidig bestämning av flera analyter i samma prov
 Omfattande panelprogram
 Liten provvolym, 7-35ul
 Lättanvänd mjukvara
 LIMS-kompatibel Kompletta profiler per patient
 Snabba och riktiga diagnoser

q 
Effektiv, noggrann och kostnadseffektiv

 

Best.nr. Benämning
EV3600 Randox evidence® automatisk analysator