Clostridia

Clostridia Sera

 

Clostridia Sera är avsett för identifiering av vanliga patogena Clostridia eller deras toxiner i patologiskt material. Clostridia Sera skall enbart användas för identifiering av kulturer som biokemiskt har karaktäriserats som Clostridia. Produkten är enbart avsedd för forskningsändamål.

 
Best.nr. Benämning Storlek
PL.6500 Clostridium perfringens Type A 10 mL
PL.6506 Clostridium perfringens Type A 5 mL
PL.6501 Clostridium perfringens Type B 10 mL
PL.6502 Clostridium perfringens Type C 10 mL
PL.6503 Clostridium perfringens Type D 10 mL
PL.6504 Clostridium perfringens Type E 10 mL
PL.6505 Kontrollserum 10 mL
PL.6507 Clostridium sordelli 5 mL
PL.6508 Clostridium sordelli 10 mL