Spot Indole reagens

 

Påvisande av indole indikerar tryptophannedbrytning och kan utföras genom tillsats av olika aldehyder som bildar färgade slutprodukter. Spot Indole innehåller den aktiva beståndsdelen p-dimethylaminocinnamaldehyde (PACA) som reagerar med indole och bildar ett blått ämne.

 

 

Best.nr. Benämning Förpackning Handhavande instruktion
PL.391  Spot Indole Reagens 15 ml   Adobe PDF


 
   
Ladda hem SDB (MSDS):    
  Spot Indole Reagent (PL.391) European Safety Data Sheet