Startsida   |  Produkter  |  Info & Nyheter  |  Webshop  |  Om oss
Programvara
  

LabWorldSoft

Förenkla livet i laboratoriet, med denna programvara. Du kan övervaka, styra upp till 64 olika enheter från 1 PC. Detta ger dig möjlighet att automatisera många experment.
 

C 5040 CalWin

Kontroll och utvärderings- programvara; Inklusive C 5041.10 anslutningskabel för Kalorimeter system C2000, C5000, C7000 och C4000
.
 
  

  

IKA PET Soft

IKA® Kalibreringsprogram IKA® PETsoft är ett användarvänligt program för automatisk inspelning, analys och hantering av gravimetriska mätvärden och pipettkalibrering.