Rotationsindunstare
  

RV 10 digital
vertikal

Kondensortyp:

Vertikal
Hastighet: 20 - 280 rpm
Temp.omr.: RT till 180°C
Värmeeffekt 1.300 w
Best.nr.: 0008040300
Pris:

RV 10 digital
vertikal med coated glas

Kondensortyp:

Vertikal
Hastighet: 20 - 280 rpm
Temp.omr.: RT till 180°C
Värmeeffekt 1.300 w
Best.nr.: 0008040400
Pris:
  

RV 10 control
vertikal

Kondensortyp:

Vertikal
Hastighet: 20 - 280 rpm
Temp.omr.: RT till 180°C
Värmeeffekt 1.300 w
Best.nr.: 0008037700
Pris:

RV 10 control
vertikal med coated glas

Kondensortyp:

Vertikal
Hastighet: 20 - 280 rpm
Temp.omr.: RT till 180°C
Värmeeffekt 1.300 w
Best.nr.: 0008037900
Pris:
  

RV 10 digital
FLEX

Kondensortyp:

Vertikal
Hastighet: 20 - 280 rpm
Temp.omr.: RT till 180°C
Värmeeffekt 1.300 w
Best.nr.: 8031500
Pris:

RV 10 control
FLEX

Kondensortyp:

Vertikal
Hastighet: 20 - 280 rpm
Temp.omr.: RT till 180°C
Värmeeffekt 1.300 w
Best.nr.: 8031600
Pris: