BINDER
- Best conditions for success
 
Binder är världsledande specialister på teperaturkammare för vetenskapliga och industriella laboratorieapplikationer. Med ett omfattande utbud av produkter som täcket rutinapplikationer samt mycket specifika uppgifter inom forskning och utveckling, produktion och kvalitetssäkring.

Binder är varumarket när det gäller krav på maximal precision för exakt simulering av fysikaliska, kemiska och biologiska omgivningsförhållanden.
 

Med ett tydligt fokus på vad Binder är riktigt bra på:

  • Temperaturer: Värme- och kylningstekniker
  • Gasmätning och styrteknik
  • Ljusteknik
  • Vakuumteknik
  • Klimatsimulering
 
 
Med sin omfattande marknarsutveckling har BINDER nått en världsledande position
Vi är stolta över detta faktum, och detta är vad som driver oss. Vår kundlista innehåller känt företag i 120 länder över hela världen.

Vår passion för teknik är vad som skiljer oss från resten
Konsekvent teknisk perfektion har gjort det möjligt för oss att uppnå en internationellt ledande position

Alla människor talar om framsteg, vi initierar det kontinuerligt
Vi har alltid omdefinierat effektiviteten av temperaturkammare. Med teknisk förfining och uppfinningsrikedom kommer vi fortsätta göra det i framtiden också.

Innovation är en tradition på BINDER
Mycket av vad som idag utgör temperaturkammare är ursprungligen designade av BINDER, detta har imponerande dokumenterats av ett flertal patent.