Värmeskåp
 

Värmeskåp med fläkt
Temp.område: Rt +5...300°C
Volymområde: 23, 53, 115, 240 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 2 (DIN12880)
 
 
 

Värmeskåp utan fläkt
Temp.område: Rt +5...300°C
Volymområde: 23, 53, 115, 240, 720 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 2 (DIN12880)
  
   
 

Säkerhetstorkskåp FDL
Temp.område: Rt +5...300°C
Volymområde: 115 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 2 (DIN12880)

Vakuumtorkskåp VD / VDL
Temp.område: Rt +5...250°C
Volymområde: 23, 53, 115 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 2 (DIN12880)
   
   
Inkubatorer  
  

Bakterilogskåp
Temp.område: Rt +5...100°C
Volymområde: 23, 53, 115, 240, 400, 720 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 3.1 (DIN12880)

 

CO2-inkubator
Temp.område: Rt +5...60°C
Volymområde: 150. 210 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 3.1 (DIN12880)

 

  
   
   

 

Kylinkubator
Temp.område: 0...100°C
Volymområde: 23, 53, 115, 240, 400, 720 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 3.1 (DIN12880)

 

 
  
   
   
Klimatskåp  
  

 

Klimatsimulering
Temp.område: -10...100°C
Volymområde: 115, 240, 720 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 3.1 (DIN12880)

 

 

Växtodlingskammare
Temp.område: -10...140°C
Volymområde: 240, 400, 720 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 3.1 (DIN12880)

 

  
   
   
Materialtest  
  

 

Multifunktionkammare
Temp.område: -40...180°C
Volymområde: 53, 240,720 liter
Kontroller: Digital
Säkerhetsklass: 2 (DIN12880)