OraSure Technologies är ett medicinskt diagnostika företag med fokus på snabbtester för öppenvård. Produkterna använder saliv som provmaterial och svaren erhålles inom loppet av några minuter. Genom ett optimerat provtagningsförfarande och en ökad känslighet hos testerna förbättrar och förenklar våra produkter tillvägagångssättet för diagnostisk testning. Företaget marknadsför också ett patenterat bärbart kryokirurgiskt system som används av medicinskt professionell personal inom öppenvården.

 

OraSure har varit ledare inom salivtestning sedan 1988 när det första FDA – godkända salivprovtagningstestet för HIV utvecklades. Vår expertis inom provtagning, med saliv som matrix , samt utvecklingsenheten för immunologiska tester erbjuder OraSures kunder över hela världen ett växande antal diagnostiska möjligheter, såsom tester för infektionssjukdomar och drogmissbruk. Produkterna har funnit stort gensvar inom hälsovårdssektorn, hos försäkringsbolag samt för testning på arbetsplatser.

 

OraSure bygger vidare på sin plattform – salivtester – och målsättningen är att fortsätta att utveckla nya salivtester för sjukdomar såsom hepatit och diabetes. Vi strävar också efter att erhålla licenser för livsmedelstestning, miljötestning veterinära applikationer, mm.