Mikrocentrifugrör
  • 1.5 och  0.5ml graderade raka rör
  • 2ml graderade låsbara koniska rör
  • 2ml rör med fot och skruvlock
  • 2, 1.5, 0.5ml koniska rör med skruvlock
  • 5ml graderade prep rör
  • 1.5ml graderade rör med säkerhetslås
  • Förbehandlade mikrorör
  • PCR rör