Viennalab Diagnostics GmbH

ViennaLab

Företaget, grundat 1990, utvecklar och tillverkar analyssystem för in-vitro diagnostik inom genetisk sjukdom och predisposition. Deras forsknings- och utvecklingsavdelning arbetar ständigt på nya projekt. ViennaLab är stolta över att återinvestera 1/3 av sina intäkter på produktutveckling vilket motsvarar den vetenskapliga inställningen till verksamheten. Målen är att identifiera lovande diagnostiska tester i ett tidigt skede, effektivt utveckla produkter baserat på erkänd expertis och erfarenhet samt att marknadsföra dessa internationellt i nära samarbete med engagerade distributörer. Nya cancerrelaterade tester har nyligen släpps ut på marknaden och uppfyller de högt ställda kraven på kvalitetskontroll enligt standarder som CE, ISO 9001 och ISO- 13485.

Nuvarande tillämpningsområden är hjärt- och kärlsjukdomar, Faktor V Leiden, PGX-tromboembolism med varanbehandling, Alzheimer APO-E, hemokromatos, hemoglobinopatier (Thalassemi), Socker- och laktosintolerans, FMF samt de nyare områdena farmakogenomik och onkologi: (KRAS, KRAS -BRAF, BRAF och PGX-5FU).

ViennaLab erbjuder ett sortiment med innovativa diagnostiska tester baserade på omvänd hybridisering. Med det användarvänliga systemet ViennaLab StripAssays® kan DNA-varianter inklusive mutationer, deletioner, metylering status m.m. detekteras i upp till 48 positioner. Med StripAssays® beprövade tillförlitlighet kan diagnos av genetiska sjukdomar och anlag hanteras med högsta precision. Sortimentet kompletteras av ViennaLab Realfast™ Assay

ViennaLab StripAssays® innefattar bl.a. Kitet KRAS, avsett för analys av mutationer på formalinfixerade parafininbäddade tumörer, är ett viktigt produktområde som kompletterats med strips för ytterligare mutationer samt för testning av BRAF. Andra viktiga områden är t.ex. kardiovaskulär sjukdom och ärftliga störningar i järnmetabolism (hemokromatos). Sortimentet omfattar även produkter för Thalassemi, Familiär Medelhavsfeber (FMF), Gaucher Disease, Alzheimer m.fl samt området Farmakogenomik.

ViennaLab Realfast™ Assay baseras på realtids-PCR och hydrolysprober, brukar även kallas TaqMan prober. Sekvensspecifika oligonukleotidprober har ett fluorescerande rapportörfärgämne vid 5'-änden och ett utsläckande färgämne vid 3'-änden. Medan proben är intakt, befinner sig släckningsfärgämnet tillräckligt nära reporterfärgämnet för att undertrycka den fluorescerande signalen i 5'-fluoroforen.