Thalassemi
a-Globin Strip Assay

Totalt hemoglobin (Hb) hos friska vuxna är till 97-98% HbA, som består av två a- Globin och två b-globin polypeptider (a2b2).  
a-Globin Strip Assay

a
-globinkedjorna kodas av två högst homologa gener, a1 och a2, som båda omges av a-globin genklustret på kromosom 16. a-thalassemi (a-thal) orsakas av nersatt eller utplånad a-globinsyntes, vanligen till följd av deletion av den ena eller båda a-globin-generna och mindre frekvent av punktmutationer.
 


 

Skafte MedLab AB erbjuder ett pålitligt och bekvämt kit för samtidig analys av vanliga a-globin enkel och dubbel gendeletioner, små deletioner, punktmutationer och gentriplikation. Metoden baseras på reverserad hybridisering av biotinylerad PCR-produkt till parallellt placerade allelspecifika oligonukleotider immobiliserade på en teststicka. För varje punktmutation eller liten deletion kan en av tre möjliga mönster erhållas.

a-Globin Strip Assay kitet innehåller bruksfärdigt reagens till 10 tester. Analysen kan utföras i tre enkla steg på mindre än 6 timmar, manuellt eller automatiserat.
 

Best.nr. Benämning Specifikation
4-160 a-Globin Strip Assay 21 a-globin genmutationer/deletioner