Kardiovaskulär Sjukdom
CVD – Strip Assay

Ett antal genetiska och miljöbetingade riskfaktorer har befunnits eller misstänks för att predisponera individer för kardiovaskulär sjukdom. Miljöfaktorer anses vara fysisk aktivitet, kost, alkohol- och drogintag, rökning och stress. Genetiskt betingad mottaglighet kan orsakas av mutationer och polymorfism i ett antal gener, ofta involverade i koagulationsprocessen, blodtrycksreglering och metabolism av lipider, glukos, homocystein eller järn.

Bland markörkandidaterna för nedärvd CVD-risk återfinns variationer i generna för koagulationsfaktorer, faktors V (FV), faktor II (prothrombin), och XIII (FXIII), ß-fibrinogen (FGB), trombocytglykoprotein IIIa (GPIIIa), plasminogen aktivator inhibitor-1 (PAI-1), 5,10- metylenetetrahydrofolatreduktase (MTHFR), angiotensinkonverterande enzym (ACE), samt apolipoprotein B (Apo B) och E (Apo E).

Skafte MedLab AB erbjuder pålitliga och lättanvända kit från ViennaLab, CVD Strip Assay. Kitet innehåller material för isolering av DNA från humant helblod, in vitro amplifiering av relevanta gen-sekvenser, och efterföljande detektion av tolv mutationer associerade med kardiovaskulär sjukdom. Amplifieringsprodukterna hybridiseras selektivt på en testremsa med allele-specifika oligonukleotideprober immobiliserade som parallella linjer. Bundna biotinylerade sekvenser detekteras med hjälp av en enzymreaktion.

Analysen omfattar följande 12 mutationer:

 • FV R506Q (Leiden)

 • FV H1299R (R2)

 • Prothrombin G20210A

 • Faktor XIII V34L

 • ß-Fibrinogen -455 G-A

 • PAI-1 4G/5G

 • GPIIIa L33P (HPA- 1)

 • MTHFR C677T

 • MTHFR A1298C

 • ACE I/D

 • Apo B R3500Q

 • Apo E2/E3/E4

 

För varje polymorf position kan en av tre möjliga mönster erhållas.

Best.nr. Benämning Specifikation
4-240 CVD Strip Assay 12 mutationer/polymorfismer förknippade med kardiovaskulär sjukdom