Barnstead/Thermolyne

Barnstead grundades 1878 i Boston, Massachusetts, USA. Thermolyne grundades 1942 i Iowa, USA. Under 1988 genomfördes en sammanslagning av de båda  företagen. De finns idag representerade i nästan 200 länder världen över. Barnstead International tillverkar ett brett sortiment av apparater bland annat under namnet Thermolyne.

Sedan de började med tillverkningen av muffelugnar 1942, har Thermolynes produktsortiment utökats och omfattar idag utrustning för industri, utbildnings och forskningslaboratorier.

Thermolynes sortiment inkluderar idag värmeplattor, omrörarplattor med värme, PCR-utrustning, inkubatorer, vortexmixers, omrörare skakinkubatorer, skakbord, kryoförvaring med tillbehör samt ett omfattande sortiment av ugnar.