KLINSKT KEMISK ANALYSATOR

Randox investerat 28%

 

Daytona, Randox nya kliniskt kemiska analysator är en helautomatisk maskin med med ett fullt program av diagnostika, kontroller samt kalibratorer

Daytona har alla de fördelar man normalt förväntar sig att finna hos betydligt större instrument. Det är ett bänkinstrument med måtten 770 x 620 x 500 mm.

Den har en kapacitet av 450 tester per timma. ( 180 fotometriska och 270 ISE ) 

Daytona har 43 mätkanaler varav 40 styck är fotometriska och 3 ISE. Instrumentet kan kalibreras med upp till 60 olika tester. Den är utrustad med en barkodläsare för proverna.

Systemet kan hantera ett antal olika analytiska förfaranden såsom , slutpunkt, kinetik, turbidimetri, bikromatisk mätning, monokromatisk mätning, provblank, reagensblank m.m

Den har flera olika kalibreringsmöjligheter såsom : Linjär, kompenserad ( daglig blankjustering) K-faktor, punkt till punkt, logit-log, spline, exponential.

Datasystemet arbetar med Windows NT/2000 med grafiskt användargränssnitt. Systemet kan anslutas till en värddator för beställning av tester, resultatrapportering samt kvalitetskontroll. 

Tillsammans med Randox kompletta program av reagenser är Daytona ett mycket attraktivt alternativ för både rutinkemiska applikationer samt för forskningsbruk.