BioChip Array

 

Randox investerar  28% av sin vinst i forskning och utveckling.  Det framtida resultatet av denna massiva satsning är utveckling av nya och innovativa produkter vilka kommer att säkerställa Randox position som ett ledande företag inom den diagnostiska industrin.

Randox har precis utvecklat ett nytt revolutionerande diagnostiskt system - en BioChip Array Analysator  Det erbjuder kliniska vetenskapsmän i hela världen ett överlägset system baserat på den modernaste tänkbara teknologin. Systemet lanserades på marknaden för första gången i oktober 1998 i Kuala Lumpar 

             


EVIDENCE
är världens första helautomatiserade BioChip Array System utvecklat av Randox Ltd. Analysatorn genomför simultant kvantitativ detektion av ett brett spektrum av analyter i ett multianalytformat. Evidence har den högsta kapaciteten av någon analysator i världen. Den kan beroende på val av chips producera flera tusen analyssvar per timma.

Redan idag finns följande analysområden på systemet; tyreoidea, fertilitetshormoner, cancermarkörer, interleukiner-cytokiner, apolipoproteiner, droger, drogrester, allergi, hjärtmarkörer. Ett flertal nya paneler kommer att färdigställas under innevarande år.

Hjärtat i systemet är ett biochips utvecklat av Randox med hjälp av modernast tänkbara teknologi. Modern ytkemi har möjliggjort att ligander kan bindas till chipsets yta på väl definierade positioner. Härigenom kan man testa grupper av analyter simultant i ett och samma patientprov med hjälp av vanliga immunoassay tekniker.

 

Evidenceanalysatorn består av följande komponenter;

  • Biochipshållare

  • Dubbel karusell för patientprover (2 x 90 = 180 primärprover )

  • Kassettladdningstorn

  • Intern transportsystem

  • Inkubatorstation

  • Tvättsystem för biochipset

  • Reagensstation för signalreagenser

  • Mätstation en 2-dimensionellt CCD-kamera kyld till –50 grader

  • PC

 Kontakta oss gärna för ytterligare information !

 

Nedladdning av BioChip information i PDF format