Randox evidence® Multistat biochip analysator

En plattform med hög kapacitet för bestämning av flera analyter i ett och samma prov. Plattformen består av en specialbehandlad silikatplatta, ungefär 1 x 1 cm, med ett flertal reaktionsområden på samma underlag. Underlagets yta mellan respektive reaktionsområde är helt inert med avseende på omfattade analyter.

Metoderna baseras på samma teknik som används i traditionell sandwich eller kompetitiv ELISA. Specifika antikroppar är coatade på ytan för respektive analyt. Analyten binds till antikroppen i första steget och i andra steget binds en enzymmärkt sekundär antikropp. Vid kompetitiv analys konkurrerar analyten i provet med en enzymmärkt analyt. Enzymet verkar på en peroxid som finns i signalreagenset tillsammans med luminol. Den kemiluminiscenta signalen avläses med hjälp av CCD-kameran och bilden analyseras av en dedikerad mjukvara.

Randox EVIDENCE®  Multistat biochip analysator


Sedan ett antal år har Randox kontinuerligt vidareutvecklat systemet baserat på immunologisk multipelanalys baserat på biochipteknik. Numera ingår ett stort antal olika analyter grupperade i noga utvalda paneler för olika funktioner.

Randox evidence® Multistat är ett nytt instrument som arbetar med samma teknologi. Systemet innebär att man får tillgång till ett verktyg där ett urval markörer kan analyseras med resultat tillgängliga på endast 20 minuter. Det är i första hand avsett att användas där snabba resultat tillför information som är värdefull som beslutsunderlag för behandlade läkare. Typiska användningsområden är akutmottagningar, hjärtavdelningar, akutlaboratorier m.m.

 

q  Hög kapacitet

>        
Multipla resultat per prov tillgängliga inom 20 minuter
>        
Upp till 6 prover per timme

q  Användarvänligt

>        
3-stegs arbetsgång, provpipettering > inroduktion i instrumentet > avläsning
>        
Touch screen
>        
Windows-baserad mjukvara

q  Pålitlig

>        
Prestanda likvärdig med traditionellt använda tekniker
>        
Kvalitetssäkring

q  Kan anslutas till LIMS

 

Best.nr. Benämning
  Randox evidence® Multistat analysator