Klinisk kemi

Randox är en av de globalt största tillverkarna av produkter för klinisk kemi. Ett stort antal olika reagenskit täcker den största delen av vad som behövs vid kliniska laboratorier och kan användas på de flesta på marknaden förekommande analysinstrument. särskilt dedikerade reagenskit erbjuds för ett anatal märken av analysatorer.

Utöver sortimentet med reagenskit erbjuds helautomatiska och semi-automatiska instrument från serien RX för såväl till laboratorier vid mindre enheter, som t.ex. läkarhus, som till centrallaboratorier vid sjukhus.
 

Randox RX Daytona™ analysator

RX Daytona™ är ett fullständigt automatiserat random access instrument för klinisk kemi. Analysatorn är anpassad för placering på den vanliga arbetsbänken på laboratoriet och erbjuder egenskaper som vanligen bara återfinns hos stora instrument.

ˇ                Omfattande testpanel för klinisk kemi, proteiner och TDM samt kontroller och kalibratorer

ˇ                Kyvettdiskningssystem

ˇ                Kyld karusell för kalibratorer och kvalitetskontroller

ˇ                Hantering av akutprover

ˇ                Direkt interface till värddator

ˇ                Automatiska funktioner för omkörningar och förspädning

 

ā         Kapacitet på upp till 450 tester per timme (inkl. ISE)

ā         40 positioner för rutinanalyser, akut- och kvalitetskontroller. Barkod identifikation, förspädning och automatisk omkörning. Flera rörstorlekar kan användas.

ā         40 reagenspositioner i kyld miljö. Barkod identifikation för reagens, beräkning av återstående reagensvolym och antal tillgängliga tester

ā         Blandningssystem med varierbar omrörarhastighet

ā         45 återanvändbara kyvetter (volym 180 μl min, 500 μl max) av glas

ā         Direkt absorbance i kyvetter (mono eller bi-kromatiskt). Filter för 340, 415, 510, 546, 570, 600, 660, och 700

ā         Avläsningsprinciper enligt slutpunkt, kinetik, turbidimetri, ISE, prov- och reagensblank

ā         Interface till labdatasystem

Best.nr. Benämning
RX3900 Randox RX Daytona™ analysator utan ISE-enhet
RX3901 RX Daytona med ISE