National Instrument Company, Inc.

 

 
National Instruments FILAMATIC logotyp är en symbol för innovation, tillförlitlighet, uthållighet och kvalitet vid vätskepåfyllning, förslutnings- och etiketteringssystem. I över 50 år har National Instruments Inc. varit förebild för andra tillverkare.

Filamatic har blivit det naturliga valet av leverantör för vätskepåfyllningsutrustning till farmaceutisk industri , diagnostika,  veterinärer, kosmetika, livsmedel, konsumentprodukter och/eller kemisk industri.