ELISA-reagens

 

Spädningslösning för peroxidas

Lösningen består av PBS-buffert som innehåller protein för spädning av peroxidas (HRP)
 

Best.nr. Benämning Storlek
301370 Spädningsbuffert 10 ml
301371 Spädningsbuffert 50 ml


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.