Kolorimetriska kit i 96-håls format

 

Kväveoxid totalt

Kväveoxider totalt kan mätas spektrofotometriskt som sammanlagda mängden stabila nedbrytningsprodukter, nitrit och nitrat. Förhållandet mellan de båda föreningarna i biologiska vätskor kan variera kraftigt. Därför måste båda formerna mätas för att kunna bestämma totalt bildad kväveoxid. Med enzymet nitratreduktas (NaR) omvandlas nitrat till nitrit. Nitritinnehållet kan därefter mätas spektrofotometriskt med applikation av Griess reagens.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
430410 Kväveoxid totalt 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.