Cytokiner

 

Cytokiner, råtta Sandwich ELISA-tester

Neogen ELISA-kit med sandwich-teknik mäter fri eller obunden komponent i supernatant från cellkulturer och biologiska vätskor. En immobiliserad monoklonal antikropp mot cytokin binder specifikt till respektive cytokin. En andra antikropp, polyklonal, för detektion binds därefter till redan bundet cytokin. Ett konjugat av anti-kanin antikropp och alkalisk fosfatas binder till den bundna polyklonala antikroppen. Ett substrat omvandlas av enzymet och bildar en färgad produkt vars intensitet är proportionell mot koncentrationen av cytokin i provet.
 

 

 

Best.nr. Benämning Storlek
422510 Fritt råtta IFNg ELISA testkit 96 brunnar
422610 Fritt råtta TNF-a ELISA testkit 96 brunnar


Produkterna är enbart avsedd att användas för forskningsändamål.